1.העברת נתונים מחשבשבת לחנות

נתוני החנות הוירטואלית נמצאים בבסיס נתונים המקשר בין המשרד האחורי (חשבשבת) לאתר.

לבסיס נתונים זה יעבור רק המידע אותו נרצה באתר החנות  (פריטים, לקוחות, מלאי, מחירים..)

ולא כל המידע אודות החברה.

 

בסיס נתונים אינטרנט

בסיס נתונים חנות

בסיס נתוני החברה

אתר אינטרנט

< חשבשבת חנות < 

חשבשבת משרד אחורי

 

חשוב להבין כאשר נעשים שינויים במשרד האחורי בחשבשבת, אם לא תבוצע העברת הנתונים אל החנות, בעת השידור לא יעבור לאתר כל מידע.

דרך תפריט הגדרות> חנות וירטואלית> העברת נתונים פריטים מחשבשבת.

יש להעביר את המידע הרצוי (נתוני פריט, מחירים / מידע נוסף / מלאי) ורק לאחר מכן לבצע שידור.

לדוגמא:

שינוי מחיר:

שינינו מחיר בחשבשבת בפריט.

אם לא נעביר את המחיר לחשבשבת חנות ונשדר, המחיר באתר לא יעודכן.

יתרה במלאי:

איפסנו יתרת פריט במלאי, הוא איננו קיים יותר, במידה ולא נעביר את יתרת הפריט מחשבשבת לחנות, הפריט יראה בחנות עדיין קיים במלאי ויהיה ניתן לרכישה באתר.

סוג שינוי שלב 1: בוצע שינוי בחשבשבת משרד אחורי שלב 2: מועבר השינוי מחשבשבת משרד אחורי לחשבשבת חנות שלב 3: שידור : העברת השינוי מחשבשבת חנות לאתר האינטרנט
נתונים אינפורמטיבים של פריטים (שם, שם לועזי, תמונה וכו'.) V V V
יתרת פריט V V V
מחיר בפריט/ מחירונים/ מחירים מיוחדים V V V
נתונים אינפורמטיבים של כרטיסי חשבון לקוחות (שם, מייל, סוכן, קוד הנחה) V V V

ללא העברת נתונים ממשרד אחורי לחנות ושידור נתונים, דבר לא יוצג באתר !

2.הקמת פריטים

פריטים > כרטיסי פריט.

לאחר הזנת פרטי הפריט : שם, קוד מיון, חתך, מחיר מכירה וכו',

יש להיכנס לפ.נוספות     > תאריכים, סכומים ונתונים נוספים.

ללחוץ על לחצן הוספת /שינוי שמות שדות:

יש לשנות את השדה לכיתוב מדוייק:   ח-קטגוריה1  ללא רווחים, כמו כן לגבי  ח-קטגוריה2 ו- ח-קטוגריה3.

כפי שמצויין בצילום מסך.

לאחר שינוי שמות השדות יש לצאת ע"י לחצן הדלת, ובשדה ערך יש לתת את שם הקטגוריה הסופית אליה משתייך הפריט.

דהיינו פריט המצלמה כבדוגמא משוייך לקטגוריה:

צילום-> מצלמות->אביזרי צילום.

בשדה ח-קטגוריה1 תהיה רשומה הקטגוריה הסופית שתחתיה יופיע הפריט בפועל: אביזרי צילום.

אם אותו פריט ישוייך לעוד קטגוריות, יש לציין זאת ב-  ח-קטגוריה2   ו/או ח-קטגוריה3.

כאשר מראש בוצעה הקמת עץ הקטגוריות במערכת בעת הקמת האתר, רשימת הקטגוריות תתווסף אוטומטית בשליפה מרשימה, ניתן לעשות לחצן ימני בשדה ח-קטגוריה1 -> שליפה מרשימה

לאחר הוספת שם הקטגוריה בכרטיס הפריט ע"מ להציג את הפריט באתר, יש להיכנס בחשבשבת להגדרות-> חנות וירטואלית-> העברת נתוני פריטים מחשבשבת>

ולסמן ב- V:

ללחוץ העברה ולאחר מכן להפעיל את תוכנית השידור.

יש לזכור!!

ההסבר הנ"ל הינו שיוך פריט לקטגוריה קיימת בלבד.

3.שינוי מחירים באתר החנות

שינוי מחירים ללקוחות מזדמנים בלבד! :  (B2C)

יש לבצע את שינוי המחירים בחשבשבת מחיר מכירה/מחירון ייעודי כלשהו ללקוחות מזדמנים.

שינוי שמתבצע בכרטיס פריט (פריטים-> כרטיסי פריט).

יש לשים לב להגדרת מחיר בחשבשבת ללקוחות מזדמנים ללא מע"מ !

לאחר ביצוע השינוי יש לשדר את המחירון לאתר באופן הבא:

יש להיכנס בחשבשבת להגדרות-> חנות וירטואלית-> העברת נתוני פריטים בחשבשבת->

בלשונית העברת מחירים:

יש לסמן את העברת המחיר בו בוצע השינוי(מחיר מכירה/מחירונים)

ולאחר מכן לחיצה על לחצן: העברה.

ולשדר בתוכנית שידור :  

שינוי מחירים ללקוחות עסקיים  (B2B):

יש לבצע את השינוי במחירון/מחירים מיוחדים המתאים ללקוחות הרלוונטיים.

ע"מ לבצע את השינוי יש לבצע העברה של כל הנתונים בתוכנית שידור.

4.הוספה /שינוי תיאור לפריט בחנות

ישנם מספר דרכים לשנות את התיאור, המותנות באורך המלל.

דרך 1:  עד 1000 תווים הפשוטה והנוחה ביותר לשינויים:

ניתן להיכנס ישירות בחשבשבת להגדרות-> חנות וירטואלית-> עדכון פריטים.

להעלות את הפריט הרלוונטי, ולהזין את התיאור המתאים. (והלועזי ע"פ הצורך).

לאחר סיום יש ללחוץ על לחצן עדכון.

שלב אחרון לבצע שידור , דרך תוכנית השידור. 

דרך 2: עד 256 תווים

מתאימה כאשר ביצענו ממשק בחשבשבת מאקסל שייבא אוטומטית את התיאור בנתונים הנוספים בכרטיס הפריט בחשבשבת. בדרך כלל בעת הקמת המערכת, עד 256 תווים.

כלומר:

יש להיכנס בחשבשבת לפריטים כרטיסי פריט, העלאת הפריט הרלוונטי,

להיכנס לפ.נוספות -> תאריכים סכומים ונתונים נוספים-> ובשדה תיאור אותו ייעדנו לכך , לשנות את המלל המתאים.

לאחר מכן יש להיכנס בחשבשבת להגדרות-> חנות וירטואלית->העברת נתוני פריטים בחשבשבת->

להגדיר את הפריט הרלוונטי, לסמן ב- V את העברת הפריט הרלוונטי, לסמן ב-V עדכון פריטים קיימים, לסמן ב- V את תאור , (ע"פ הצורך תאור לועזי) והשדה מתוך החשבשבת אותו מקשרים לתאור חנות באתר .

ללחוץ על לחצן העברה ולבצע שידור :   

דרך 3 : עד 1000 תווים 

מתאימה כאשר ביצענו ממשק בחשבשבת מאקסל שייבא את התיאור בנתונים הנוספים בפריט בחשבשבת, בדרך כלל בעת הקמת המערכת, למלל רב עד 1000 תווים.

יש להיכנס לפריטים -> כרטיסי פריט-> העלאת הפריט הרלוונטי.

להיכנס לפ.נוספות-> תאריכים סכומים ונתונים נוספים.

יש לשנות/להזין נתונים בנתונים נוספים:

ח-תאור1

ח-תאור2

ח-תאור3

ח-תאור4

ניתן להזין בעת הצורך גם תיאורים לועזים בשדות:

ח-תאור-א1

ח-תאור-א2

ח-תאור-א3

ח-תאור-א4

מלל קבוע לשמות הנתונים הנוספים הללו.

אחר השינוי, יש להיכנס להגדרות-> חנות וירטואלית-> העברת נתוני פריטים מחשבשבת.

הקלדת הפריט הרלוונטי, מעבר ללשונית -> העברת תאורים ארוכים.

5.שיוך תמונות לפריטים והעלתם לאתר החנות

בשלב ראשון:

 יש להיכנס בחשבשבת לפריטים -> כרטיסי פריט,ובאמצעות לחיצה על כפתור האטב של שדה: קובץ תמונה.

לשייך את תמונת הפריט הרלוונטית.

יש להגדיר את שם קובץ תמונת הפריט כשם הפריט.

(כדי לשייכן, התמונות צריכות להימצא בתיקיית ה- REP המשותפת, ניתן למקמם בתת תיקיה תחת ה- REP).

לדוגמא: פריט 10001  שם קובץ תמונתו יהיה: 10001.jpg

 שלב שני:

 יש להיכנס בחשבשבת להגדרות-> חנות וירטואלית-> העברת נתוני פריטים מחשבשבת.

להגדיר את הפריט/ים הרלוונטים.

לסמן תמונה קטנה: משדה תמונה בכרטיס פריט חשבשבת.

לסמן עדכון פריטים קיימים.

וללחוץ על לחצן העברה.

לאחר מכן להפעיל את תוכנית השידור.  

שלב שלישי:

העלאת תמונות הפריטים לאתר.

יש להיכנס ללוח הבקרה  : https://DAOMAIN-NAME/wp-admin

זה תמיד כתובת האתר שלכם עם סיומת של:  /wp-admin

לדוגמא:  www.xyz.co.il\wp-admin.

יש להיכנס באמצעות שם משתמש וסיסמא שיש לקבל / קיבלתם מאיתנו.

להיכנס בתפריט לחנות וירטואלית-> מדיה.

ללשונית העלאת קבצים:

בחירת קבצים ושוב בחירה:

ניתן להעלות מספר תמונות במקביל.

לאחר בצוע כל השלבים בחשבשבת והטלאת התמונות לאתר, יופיעו התמונות בתצוגת הפריטים בחנות.

6.שיוך פריטים לקטגוריות והעברת פריטים בין קטגוריות

בחנות הוירטואלית ניתן לשייך כל פריט למספר קטגוריות. ניתן לשנות את מיקומו בכל עת.

ע"י כניסה לתפריט הגדרות-> חנות וירטואלית-> עדכון פריטים בחנות. בלשונית: קישור בין קטגוריות לפריטים. 

 להימצא בקטגוריה הרלוונטית.

הסרת פריט מקטגוריה

כדי להסיר את הפריט מהקטגוריה הרלוונטית, יש ללחוץ לחצן ימני על מספר הפריט למחיקה ואז "מחיקת שורה"

הוספת פריט לקטגוריה

יש להמצא הקטגוריה אליה רוצים להוסיף את הפריט, ולהקליד בשדה "פריט" את מפתח הפריט אותו רוצים להוסיף.

7.תכנית השידור

לאחר שבוצעו כל ההגדרות לחנות הווירטואלית בחשבשבת ו/או בוצעו הזמנות באתר, יש להפעיל את תוכנת השידור אשר שולחת לאתר את השינויים ומקבלת ממנו את ההזמנות.

בשולחן העבודה > תוכנת שידור חנות וירטואלית.

 

1.                     Back-Office Database
 • WizCount – שם מסד הנתונים של החברה בחשבשבת לה הוגדרה החנות הווירטואלית. בגדי לבחור חברה יש ללחוץ על הכפתור "…". הרשימת מציגה רק חברות להן הוקמו חנויות וירטואליות.
 • Local Shop – שם מסד הנתונים של החנות המקומית שהוגדרה לחברה שנבחרה (מוקם בעת התקנת החנות במשרד האחורי(.
2.                     Remote server properties
 • Remote shop UCמזהה החנות בשרת האינטרנט המרוחק (נקבע בעת התקנת החנות על השרת המרוחק (.
 • – Remote server IPה-IP או ה-Domain של שרת האינטרנט בו מאוחסנת החנות המרוחקת.
3.                     FTP connection properties
 • FTP User – שם המשתמש להתחברות לשרת האינטרנט דרך ה-FTP (מוקם בעת התקנת החנות על השרת המרוחק (.
 • FTP Password – סיסמת התחברות לשרת המרוחק דרך ה-FTP (נקבע בעת הקמת החנות על השרת המרוחק (.
 • Passive mode – יש לסמן אפשרות זו כאשר חומת האש / ראוטר לא תומכים בתצורת תעבורה Active mode (תצורת ברירת המחדל) שלתכנית השידור. הבדלים בין תצורות השידור ניתן לקרוא כאן
4.                   processing
 • Exporting data from back office –  סימון אפשרות זו תשדר לאתר את המידע שנרצה שיעבור מבין האפשרויות מטה. ללא סימון, תבוצע קליטת הזמנות בלבד.
 • Transfer changes only – ישודרו רק השינויים שבוצעו במשרד האחורי מאז שידור הנתונים האחרון.
 • Transfer all data – בשידור רגיל, כאשר לא מסומנת אופציה זו, משודרים רק הנתונים שהשתנו מאז השידור האחרון.
  אם מסמנים אופציה זו, יתבצע שידור של כל הנתונים מחדש גם אם לא השתנו.
  פעולה זו, מן הסתם, עלולה לארוך זמן רב (תלוי בהיקף הנתונים) ומומלץ להגדיר לוח זמנים לביצועה בשעות הלילה.
  הערה: בדרך כלל אין צורך לשדר את כל הנתונים חוץ מאשר בפעם הראשונה, או בעקבות שדרוג המערכת.
 • (Transfer data for reports (B2B – לקוחות עסקיים יכולים לצפות בכרטסת מלאי וכרטסת הנה"ח גם מהחנות הווירטואלית.
  לשם כך, יש לשדר מחשבשבת את הטבלאות המתאימות, שבדרך כלל מאופיינות בהיקף נתונים גדול. בגלל גודלן של הטבלאות, שידורן עלול לארוך זמן רב ולכן כדאי להגדיר לוח זמנים לשידורן בשעות הלילה.
  אם אופציה זו לא מסומנת, לא תשודרנה בשידור הנוכחי הטבלאות המכילות נתונים המשמשים להפקת הכרטסות .
  האופציה אינה פעילה אם בעת ההתקנה בחרתם לא לאפשר ללקוחות עסקיים לרכוש דרך החנות הווירטואלית או שבחרתם לחסום הפקת כרטסות מהחנות הווירטואלית.

Start / Stop – הכפתור השימושי ביותר! ש ללחוץ על כפתור Start כדי להתחיל את תהליך השידור.
אם ברצוננו לעצור את השידור, יש ללחוץ על כפתור Stop כדי לעצור את התהליך לפני סיומו. כדי לא לאבד נתונים, התהליך לא ייעצר מידית אלא ישלים יחידת שידור. זמן ההמתנה יכול להיות 2-5 דקות.

בשום אופן אין לסגור את חלון השידור ב-X תוך כדי שידור/ קליטה. יש להמתין עד לסיום התהליך.

5.                     Scheduler
 • ישנה אפשרות להגדיר לוח זמנים לתכנת השידור.
  כאשר היקף הנתונים שיש לשדר הוא גדול, מומלץ מאד להשתמש באופציה זו כדי לבצע את השידור בשעות הלילה.

6.                     more options – פעולות נוספות

 • Save Default – בפעם הראשונה שמפעילים את תכנית השידור, יש להזין את כל הנתונים הדרושים לשידור ע"י הקלדה. בדרך כלל המדריך מבצע זאת עבורכם.
  כדי לשמור נתונים אלה כנתוני ברירת מחדל יש ללחוץ על כפתורSave Default. אם נשמרו נתוני ברירת מחדל הם יוצגו אוטומטית בכל הפעלה של התכנית.
  שימו יש לשמור נתוני ברירת מחדל כדי לאפשר הגדרת לוח זמנים לשידור.
 • Advanced – אפשרויות מתקדמות כגון שחרור נעילות וקליטת הזמנות שנמחקו / חסרות.
 • Test – באמצעות כפתור זה אפשר לבצע בדיקה של הפרמטרים המשפיעים על הצלחת השידור ללא שידור בפועל.
  אם מתקבלת שגיאה, יש לקרוא את ההודעה בקפידה ולפעול לפי ההנחיות.
 • View Log – במהלך השידור, התכנית מציגה אינפורמציה על הפעולות המתבצעות בתחתית המסך. בתום התהליך האינפורמציה נשמרת בקובץ.
  אם פעולת השידור הצליחה, יישמרו פרטים כלליים על התהליך כמו תאריך, שעה וסטטוס סיום.
  אם פעולת השידור נכשלה מסיבה כלשהי, יישמרו כל הפעולות שהתבצעו בנוסף לפרטים הכלליים.
  כדי לצפות בקובץ ה-log יש ללחוץ על הכפתור View Log.
 • Close – יציאה מהתכנית.

7.  The transmission has completed successfully – חלון המודיע על סיום תהליך השידור בהצלחה

 

8.קליטת הזמנות מאתר האינטרנט לחשבשבת

בזמן הפעלת תכנית השידור , עם העברת המידע לחנות, מתקבלות ההזמנות שבוצעו באתר.

בסיום השידור ההזמנה תגיע אל החנות הוירטואלית בחשבשבת.

דרך  הגדרות-> חנות וירטואלית-> הזמנות חנות.

בלשונית הזמנות פתוחות ניתן לראות את ההזמנות שהגיעו מהאתר לחשבשבת.

כאן נקבל מידע אודות ההזמנות שהגיעו וטרם נקלטו. כאן ניתן למחוק הזמנות שלא נרצה לקלוט. אם נקלטו הזמנות בטעות, ניתן גם למחוק בשלב מאוחר יותר שיהיו במאגר זמני בחשבשבת.

בלשונית קליטת הזמנות אינטרנט בחשבשבת, ללחוץ על הפעלה.

לאחר ההעברה המסמכים מועברים למאגר זמני להזמנה/חשבונית מס קבלה (כאשר יש אמצעי תשלום – חשבונית מס קבלה, ללא אמצעי תשלום – הזמנה) במשרד אחורי. ניתן להוסיף בגיליון הדינמי שדה "חנות וירטואלית" לחיוויהאם המסמך הגיע דרך החנות.

 

9.הוספת תמונות נוספות לפריט

ניתן לשייך לפריט בחנות הוירטואלית תמונות נוספות כדי לתת מידע נוסף על הפריט כגון, צבעים נוספים, זויות צילום נוספות ועוד.

לאחר שיוך התמונה הראשית לפריט דרך כרטיס הפריט בחשבשבת.

מפתח הפריט לדוגמא: 1000 ושם קובץ התמונה יהיה 1000 עם סיומת jpg

שם התמונה המפורטת יהיה בשדה בשם "תמונה מפורטת" תחת תפריט פ.נוספות->תאריכים, סכומים ונתונים נוספים.

שם התמונה המפורטת יהיה כשם התמונה המקורית עם סיומת בעלת מכנה משותף כלשהו.

לדוגמא: לפריט הנוכחי 4 תמונות נוספות. ישמרו בשם:

1001_1.jpg

1001_2.jpg

1001_3.jpg

1001_4.jpg

בשדה תמונה מפורטת נציין את כלל התוים אחרי המפתח ע"י  כוכבית ‏*  

1001*.jpg

העברת שם התמונות הנוספות מחשבשבת לחנות:

דרך תפריט להגדרות-> חנות וירטואלית-> העברת נתוני פריטים מחשבשבת

הגדרת הפריטים הרלוונטים, סימון: תמונה קטנה (רגילה מהכרטיס פריט, הוסבר במדריך הנוכחי בסעיף הוספת פריט חדש) .

סימון תמונה מפורטת: ובחירת השדה מהנתונים הנוספים (במקרה הזה גם קראנו לו תמוה מפורטת).

סימון עדכון פריטים קיימים.

וללחוץ על העברה.

לסיום יש להפעיל תכנית שידור

אחסון התמונות הנוספות

בשונה מהתמונות הראשיות לפריטים אשר מאוחסנות על שרת אחסון האתר ומועלות דרך כלי הניהול> חנות וירטואלית> מדיה,

התמונות הנוספות "נמשכות" משרת אחסון הנתונים.

את התמונות הנוספות יש להעתיק אל מחיצת Heb  בשרת ה ftp שאת פרטי ההתחברות אליו קיבלתם בעת התקנת החנות.

 

 

10.ערכות מבצע ועצי מוצר

 

בחנות הוירטואלית ניתן למכור "חבילות מוצרים" במחיר קבוע ע"י הקמת עצי מוצר בחשבשבת.

שלב ראשון:

יש להקים פריטי אב בחשבשבת, אשר תחתם יוגדרו הפריטים האמתיים למכירה.

לדוגמא:

מבצע :  כדור + דילגית   : יפתח כפריט אב (מומלץ לשייך להם קוד מיון , הינם פריטים פקטיבים עליהם אין ניהול מלאי).

כדור  – פריט רגיל

דילגית – פריט רגיל

יש להיכנס בחשבשבת לפריטים ->כרטיסי פריט.

הקמת פריט המבצע(האב), מחיר, קטגוריה, שיוך תמונה וכל מידע רלוונטי שיופיע בחנות לגבי המבצע.

שלב שני:

הקמת עץ הרכבה:

דרך תפריט פריטים-> עצי מוצר.

להקליד את פריט האב, סוג העץ (הרכבה) ותחתיו את הבנים:

שלב שלישי:

העברת הפריטים לחנות דרך תפריט הגדרות-> חנות וירטואלית-> העברת נתוני פריטים מחשבשבת.

שלב רביעי:

דרך תפריט הגדרות-> חנות וירטואלית-> הגדרות כלליות-> לשונית הגדרות נוספות->

יש לסמן לסמן ב- V את הסעיפים: "העברת עצי הרכבה", ו- "העברת עצי חשבונית"

שלב חמישי:  הפעלת תכנית שידור. 

שלב שישי: העלאת תמונה לפריט האב כפי שיוצג באתר.

11.הוספת לקוח עיסקי חדש

כל חשבון לקוח קיים ניתן להעבירו לחנות הירטואלית לצורך רכישה באתר.

לאחר פתיחת כרטיס חשבון בחשבשבת  , הנה"ח->חשבונות.

יש לשים דגש על מילוי דוא"ל, חשבון ראשי (לקוחות / לקוחות וספקים), ופרטים נוספים כפי שאתם רגילים לציין בפתיחת לקוח

כגון מחירים מיוחדים, מחירונים, מגוונים וכו'.

יש להיכנס בחשבשבת להגדרות-> חנות וירטואלית -> לקוחות עסקיים:

חתך חשבונות להעברה: חתך כרטיסי החשבון שיועברו לחנות.

עדכון דגל תשלום באשראי:

לא לעדכן דגל זה: יש לסמן סעיף זה כדי להתעלם מדגל תשלום באשראי בהפעלה נוכחית.

לסמן את החשבונות המועברים – כלקוחות המשלמים באשראי: סעיף זה מאפשר לסמן את הלקוחות שמשלמים באמצעות כרטיס אשראי. לקוחות אלה יוכלו לרכוש מוצרים בחנות באמצעות תשלום בכרטיס אשראי

לסמן את החשבונות המועברים – כלקוחות שלא משלמים באשראי: סעיף זה מאפשר לבטל את האופציה שניתנה ללקוחות לשלם באמצעות כרטיס אשראי דרך אתר החנות.

עדכון כתובת Email :

לא לעדכן – יש להתעלם מכתובת המייל הרשומה בכרטיס החשבון ובכל מקרה כתובת המייל תירשם על ידי הלקוח באתר החנות.

לעדכן במידה והכתובת בחשבשבת אינה ריקה – סעיף זה מאפשר לעדכן את כתובת המייל של הלקוח רק במידה ואינה ריקה ובכך להימנע ממחיקת ערך קיים.

לעדכן תמיד– מסמנים סעיף זה בכדי לעדכן תמיד את כתובת המייל על פי כרטיס הלקוח בחשבשבת.

אם החשבון כבר קיים, לעדכן את השדות המועברים: מסמנים סעיף זה אם רוצים לעדכן מחדש את כל השדות בחשבונות שהועברו בעבר וכבר קיימים בחנות.

עדכון אחוז הנחת אינטרנט: באמצעות סעיף זה ניתן לתת הנחת אינטרנט כללית לקבוצת לקוחות. הנחה זו ניתנת ללקוח רק על רכישות באתר והיא מתווספת להנחה הכללית שמועברת מכרטיס החשבון בחשבשבת. כזכור, אפשר להגדיר גם מחירון אינטרנט לכלל הלקוחות במסך הגדרות חברה. הנחת האינטרנט, כמו הנחה כללית, ניתנת גם על דמי המשלוח.

אחוז ההנחה שנרשם בשדה להוסיף הנחת אינטרנט בגובה ניתן לכל החשבונות בחתך המועבר לחנות.

בלשונית רשימת חשבונות  אפשר להוסיף בהגדרת הגיליון הדינמי את הנחת האינטרנט.

השדות מפתח חשבון, שם חשבון, כתובת, עיר, טלפון, ארץ, מיקוד, סוכן, אחוז הנחה כללית, מגוון, פטור / לא פטור במע"מ וכמו כן טבלת ההנחות והעמלות של החשבון, יעודכנו בכל הפעלה עבור כלל החשבונות המתאימים לחתך הנוכחי.

השדות קוד מיון, חתך ופעיל / לא פעיל יעודכנו בכל הפעלה של העברת חשבונות, עבור כלל החשבונות שהשתנו.

לסיום יש ללחוץ על לחצן: תצוגה מקדימה והפעלה.

לסיום יש להפעיל את תכנית השידור 

 • ללא סיסמא לא ניתן להיכנס לאתר.

לקוח חדש אשר הועבר כבר לחנות יכול להיכנס לאתר ולציין: שכחתי סיסמא, תוקם עבורו סיסמא, הלקוח יקבל בדוא"ל את פרטי ההתחברות ולאחר הפעלת תכנית השידור יועדכן המשרד האחורי בפרטים אלו.

ניתן  להפעיל במשרד האחורי  את תוכנית יצירת הסיסמאות שתייצר באופן גורף סיסמא לכלל הלקוחות ללא סיסמא.

הסבר במדריך למשתמש:  https://goo.gl/2fcEWj

12.יצירת סיסמאות ללקוחות B2B

יש להיכנס לקישור הבא: https://goo.gl/zXxPVS

להוריד את הקובץ:  VSb2bPs.exe, בעמדה עליה מותקנת החנות הוירטואלית.

ייתכן שתתקבל הודעת אבטחה בשל הורדת קובץ EXE.

יש ללחוץ על : שמור.

ולאחר מכן ללחוץ על הקובץ בחלונית הקטנה הימנית למטה, ואח"כ ללחוץ על לחצן RUN.

מופעלת התוכנית:

נתונים הכרחיים לביצוע העדכון:

 1. קוד חנות: יש לבחור חנות מכפתור : …
 2. סיסמה: יש להקליד סיסמה לממשק כלי ניהול. אפשר לצפות בסיסמה ולבדוק אותה ע"י כפתור : …
 3. השרת עליו מאוחסנת החנות: הכתובת מתעדכנת מברירת המחדל שנשמרה בתכנית השידור.

תהליך העדכון:

 1. בדיקה אם יש נתוני לקוחות לשידור.

אם כן – תינתן הודעה על כמות הלקוחות שלהם התוכנה ייצרה סיסמאות.

 1. אם התעדכנו סיסמאות, תינתן הודעה שיש לשדר את הנתונים לאתר ללחוץ: כן.

והשידור ישלח את הסיסמאות לאתר.

שמירת ברירת מחדל להפעלה הבאה:

ביציאה מהחלון, יישמרו נתוני החנות המוצגים על המסך (כולל סיסמה) ויוצגו כברירת מחדל בהפעלה הבאה, כך שלקוח שיש לו רק חנות אחת יאלץ להזין נתונים רק בהפעלה הראשונה.

13.הוספה ושינוי סוכנים לעבודה בחנות הוירטואלית

כדי להוסיף סוכנים לעבודה בחנות הוירטואלית, יש להגדיר תחילה בתוכנה את מס' ושמות הסוכנים ולשייכם ללקוחות הרלוונטיים.

יש להיכנס בחשבשבת להגדרות-> שמות לשדות-> שמות סוכנים.

בכרטיסי חשבון של הלקוחות יש לשייך את הסוכן הרלוונטי:

יש להיכנס בחשבשבת להנה"ח-> חשבונות-> העלאת הכרטיסים הרלוונטים.

להיכנס לפ.נוספות-> נתונים למסמכי שיווק ורכש.

כעת יש להעביר את הסוכנים והלקוחות מחשבשבת לחנות הוירטואלית.

יש להיכנס בחשבשבת להגדרות-> חנות וירטואלית-> לקוחות עסקיים.

הגבלת כרטיסי החשבון הרלוונטיים השייכים לסוכן החדש.

ללחוץ על תצוגה והפעלה.

שלב אחרון:

יש ללחוץ על לשונית העברת סוכנים מחשבשבת לחנות

העברת הסוכן החדש.

וללחוץ על העברה.

לעבור ללשונית : רשימת סוכנים

כאן יש להזין את מייל הסוכן ולהגדיר לו סיסמת כניסה (המורכבת מ 6-12 תוים המכילים אותיות לועזיות ומספרים).

לסיום יש לבצע שידור: 

14.הוספת מחיר מבצע לפריט

בחנות הוירטואלית ישנה אפשרות להציג את המחיר המקורי לעומת המחיר בפועל. לדוגמא:

מחיר: 4,000 ₪

מחיר 3,800 ₪

אפשרות זו ניתנת במכירה ללקוחת מזדמנים בלבד. לקוחות קבועים / עסקיים מקבלים את המחיר עפ"י המחירונים המוגדרים להם בחשבשבת.

 

כשרוצים להציג באתר פריט עם מחיר מלא ועליו נעשתה הנחה כמוצג בדוגמא הנ"ל,

יש לפעול כך:

להיכנס בחשבשבת להגדרות -> חנות וירטואלית-> העברת נתוני פריטים מחשבשבת> לשונית העברת מחירים.

לבחור את הפריט הרלוונטי,

סדר העברת מחירים: קודם מחיר מלא (הגבוה) ולאחר מכן את מחיר המבצע.

העברת המחיר המלא :

וללחוץ על העברה.

לאחר מכן יש להעביר את המחירון המייצג את המבצע (מחיר 3,800)  :

ושוב העברה.

לסיום יש להפעיל את תכנית השידור  

כעת השינוי יופיע באתר החנות.

ביטול מחיר מבצע לפריט:

יש להעביר מחיר  כמחיר מלא:

והעברה.

ומיד לאחר מכן להעביר את אותו מחירון כמחיר מכירה.

(כשהתוכנה מזהה שהמחירים זהים מתבצע ביטול למבצע וחוזר להיות רק מחיר אחד למוצר ).

מחיר: 4,000 ₪

15.Google Analytics

המידע במסמך זה מוגש כשירות ולידיעה בלבד ואינו נתמך ע"י מחלקות חשבשבת השונות.

(ובפרט לא על ידי חשבשבת – חנות וירטואלית).

אנו ממליצים להיוועץ באנשי מקצוע ייעודיים כגון מקדמי אתרים ומדיה.

לאחר, שהשקעתם זמן, מחשבה וכסף. בניתם אתר, הקמתם חנות וירטואלית, עמודי תוכן, עיצוב, קניתם דומיין וסוף-סוף האתר באוויר.

כעת נרצה שהאתר יופיע כמה שיותר גבוה במנועי החיפוש של גוגל ויגיע למירב הגולשים כדי שידעו על קיומנו וגם יבצעו את הרכישות דרכו. כמו כן, נרצה לדעת מה מתרחש באתר ולנתח את המידע על הגלישה בו.

גוגל מציעה כלים רבים לשימוש באינטרנט (ג'ימייל, יוטיוב, גוגל דרייב, מפות, מסמכים, טפסים ועוד…).

מבין הכלים המוצעים ישנו כלי הנקרא  Google Analyticsשזהו כלי הבקרה והמדידה הנפוץ (וחינמי) ביותר.

באמצעות כלי זה ניתן לקבל מידע רב. לדוגמא:

 • מהיכן גולשים אל האתר שלנו?
 • אילו דפים פופולריים.
 • מאילו דפים נוטשים את האתר.
 • זמן ממוצע של גולשים באתר.
 • ועוד ועוד…

כדי להשתמש ב Google Analytics יש להכנס באמצעות חשבון גוגל ולהרשם לשירות.

עם סיום ההרשמה תקבלו קוד מעקב כלשהו, לדוגמא: UA-01234567-8 , אשר אותו יש להטמיע בקוד האתר או באמצעות תוסף מתאים מבין התוספים המוצעים לאתרי וורדפרס.

עם סיום ההגדרות, לאחר מספר שעות יופיעו בדף המעקב נתונים רבים המתעדים את הרגלי הגלישה באתר.

ניתן לצפות בנתונים דרך האתר של גוגל אנליטקס. אם הטמענו את הקוד באמצעות תוסף, ניתן גם לצפות בנתונים דרך התוסף בכלי הניהול של וורדפרס:

 

ל Google Analytics יתרון נוסף – קידום אורגני (טבעי ללא תשלום). כאשר גוגל מכירים את האתר ומנטרים אותו, בתוצאות חיפוש במנועי החיפוש ישנה עדיפות לאתרים אלו.

Suggest Edit